Chỉ Là Tớ Muốn Gặp Cậu

“Năm sau, Năm sau nữa. 5 năm sau. 10 năm sau. Tuy chẳng biết tương lai sẽ ra sao, nhưng hiện tại tớ muốn được mãi bên cậu” Một khúc ca cho tuổi trẻ…

Continue Reading Chỉ Là Tớ Muốn Gặp Cậu